VieCuri in de keten

Online gezondheid monitoren

VieCuri ontwikkelde in 2018 met haar ketenpartners een Regionale Digitale Zorgvisie. “Samen met Huisartsencoöperaties Cohesie en Meditta, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, de ambulancevoorziening Limburg-Noord, de Zorggroep, Laurentius Ziekenhuis Roermond en Proteion hebben we de beste digitale zorgopties op een rijtje gezet”, aldus manager Informatie en Automatisering Stef Mentzel. “We willen de zorg dichter bij de patiënt brengen. Door mensen (zichzelf) met digitale hulpmiddelen te laten meten en monitoren, zien we beter wat er gebeurt met de gezondheid van een patiënt.” Een voorbeeld is de nieuwste iWatch waarmee het mogelijk is om betrouwbare ECG’s te lezen. “Als iemand dagelijks op hetzelfde tijdstip zo’n hartmeting doet via het horloge, kunnen we een betrouwbare meting opbouwen. Krijgen we dan een keer een meting binnen die afwijkend is, kunnen we die gegevens direct interpreteren. Als iemand naar de huisartsenpost belt met de melding: ‘ik heb last van mijn hart’, kunnen we aan de hand van de digitale gegevens zien of er echt spoed is, of dat de hartslag slechts licht onregelmatig is en de ambulance nog niet hoeft uit te rukken.”

Veilig digitaal

Voor alle digitale toepassingen geldt dat VieCuri het bewaken van patiëntgegevens hoog in het vaandel heeft staan. Manager Informatie en Automatisering Stef Mentzel: “Veiligheid is onze hoogste prioriteit. Onze afdeling werkt dagelijks keihard aan een veilige digitale omgeving. Maar het is niet alleen een technisch puntje. Het is ook belangrijk om binnen de organisatie bewustwording te creëren over hoe patiëntgegevens dienen te worden bewaard en verstuurd. Als het goed is, ziet en merkt de patiënt daar helemaal niets van. Zo zijn er trainingen om medewerkers bewust te maken van de noodzaak van informatieveiligheid. De trainingen gaan bijvoorbeeld in op zaken als online virussen, phishing mail en spyware. Hoe voorkom je een datalek, hoe verstuur je patiëntgegevens veilig etc.”

Overeenkomsten met alle zorgverzekeraars

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Je betaalt echter altijd een eigen risico. De meeste zorg valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. VieCuri heeft regelmatig overleg met alle zorgverzekeraars. Dat gaat over de zorg die we leveren, innovaties, speerpunten, ontwikkelingen en natuurlijk over de kosten. We doorlopen jaarlijks met elkaar een proces van onderhandelingen. Voor 2019 zijn er opnieuw contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Voor de patiënt betekent dit dat hij/zij de zorgkosten uit het basispakket van een behandeling bij VieCuri altijd vergoed krijgt. Klik hier voor meer informatie.

Samenwerking met zorgpartners

Sylvia Wessels

Sylvia Wessels is huisarts in Reuver en voorzitter Raad van Afgevaardigden van Cohesie, het samenwerkingsverband van alle huisartsen in Noord-Limburg: “We merken dat de samenwerking tussen huisarts en medisch specialisten intensiveert. Via verschillende wegen weten we elkaar steeds beter en makkelijker te vinden. Dat is belangrijk, want we hebben elkaar nodig op allerlei vlakken. Zo denken we vanuit de huisartsen bijvoorbeeld mee in de fusieplannen van VieCuri en Laurentius. We vinden elkaar in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de patiënten in onze regio. Binnen de Spoedpost bijvoorbeeld, uit zich dat in samenwerking met de Spoedeisende Hulp. Werkdruk en veiligheid zijn hierbij belangrijke thema’s die we samen het hoofd proberen te bieden.”

Eric Cremers

Eric Cremers, huisarts in Tegelen en medisch coördinator MCC PxZorg, vult aan: “Op regionaal niveau maken we steeds meer transmurale werkafspraken (zorg die wordt aangeboden door meerdere zorgverleners). Deze afspraken zijn centraal toegankelijk via MCC PxZorg. Via het smoelenboek van dit medium komen huisartsen en specialisten direct in contact met elkaar en krijgt ieders naam een gezicht. Gezamenlijk georganiseerde scholingen onder de noemer Doc 1.5 zorgen ervoor dat we elkaar ook echt ontmoeten en leren van elkaars expertise.”