Kwaliteit

VieCuri werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De mening van onze patiënten over kwaliteit vinden we heel belangrijk. Onze kwaliteit is op verschillende manieren inzichtelijk gemaakt. Vergelijk bijvoorbeeld de waarderingen op ZorgkaartNederland, bekijk onze kwaliteitskeurmerken of het Kwaliteitsvenster. Klik hier voor een overzicht.


Ook is er een uitgebreid jaarverslag Kwaliteit en Veiligheid.

Borgen van
kwaliteitskeurmerk JCI

Het jaar 2018 stond in teken van het borgen van JCI normen. De Joint Commission International (JCI) is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. In 2017 werd dit keurmerk aan VieCuri toegekend. Anders dan bij andere kwaliteitskeurmerken, draait het bij JCI vooral om de praktische zorg voor de patiënt. Onder meer de medicatieveiligheid, voorlichting aan patiënten, beperking van het risico van infecties en correcte identificatie van patiënten worden onder de loep genomen. Daarnaast ook zaken als onderhoud van (medische) apparatuur, inrichting en beheer van de gebouwen en de kwalificaties van de zorgprofessionals. Het aanbrengen van meer structuur en uniformiteit in zorgprocessen, betekent winst voor de patiënt: door een meer systematische werkwijze is er minder kans op fouten.

Mooie score in de
AD Top 100

Op 9 november 2018 werd de AD Top 100 “Beste Ziekenhuizen van Nederland” gepubliceerd. VieCuri heeft een mooi resultaat geboekt door op de 6e plaats te eindigen in de categorie Topklinische Ziekenhuizen. “Zonder ambitieuze medewerkers en betrokken patiënten hadden we dit resultaat niet kunnen boeken. Het is een beloning voor de inspanningen die gezamenlijk het afgelopen jaar zijn geleverd”, vertelt bestuursvoorzitter Ankie van Rossum.


De score is tot stand gekomen doordat de prestaties van de ziekenhuizen beoordeeld zijn op 36 criteria. Het geeft een indicatie van de medische kwaliteit van ziekenhuizen, de organisatie van de zorg en de uitkomsten van operaties. Klik hier voor meer informatie.

Patiënttevredenheid

In 2018 zijn op een groot aantal afdelingen de patiëntervaringen gemeten. Omdat we dit jaarlijks doen, kunnen we goed vergelijken. Het rapportcijfer voor de klinieken, daar waar patiënten voor één of meerdere nachten worden opgenomen, is in 2018 iets verslechterd ten opzichte van 2017. Uit de gemaakte opmerkingen kunnen we concluderen dat er een verband is met de drukte veroorzaakt door de griepgolf in het eerste kwartaal (precies de periode waarin de patiënten bevraagd zijn). Daarop is er een verbeterplan gemaakt om dit soort pieken beter op te kunnen vangen. De cijfers voor de poliklinieken waar patiënten komen voor een onderzoek, korte behandeling of consult, zijn overigens significant verbeterd ten opzichte van 2017.

Klachtenbemiddeling

Bij VieCuri staat goede zorg hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat een patiënt ontevreden is over het contact met een zorgverlener of de organisatie van onze zorg. We vinden het belangrijk dat men deze onvrede kenbaar maakt zodat we ervan kunnen leren. Het aantal officiële klachten is de afgelopen jaren steeds iets afgenomen.

Klachten kunnen binnen VieCuri op drie manieren kenbaar worden gemaakt. De eerste mogelijkheid is dat de melder een klacht rechtstreeks met de betrokken zorgverlener of medewerker bespreekt. Daarnaast kan een klacht door een klachtenfunctionaris behandeld worden (uiteraard strikt vertrouwelijk). Tot slot kan een klacht worden besproken in de Klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden, die allen geen band hebben met VieCuri. De commissie brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur, waarna deze een formele reactie zal geven.