Verpleegkundigen aan zet


“Doordat ideeën voor veranderingen van
de werkvloer komen, heb je meteen draagvlak, maar ook de eenvoud werkt aanstekelijk.”

Betere kwaliteit van zorg… Het is voor elke zorgorganisatie een belangrijk speerpunt. Toch lopen veel veranderprocessen spaak. “Omdat ze worden opgelegd door de Raad van Bestuur en niet worden gedragen door de mensen op de werkvloer”, zegt Tanja Giesen, verpleegkundige bij VieCuri in Venlo. Sinds 2014 pakt het ziekenhuis veel verander- en verbetertrajecten anders aan. Dankzij de invoering van de systematiek ‘Productive Ward’ zijn verpleegkundigen aan zet om – op basis van hun eigen expertise – verbeteringen vorm te geven. De resultaten mogen er zijn: meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier onder medewerkers.

VieCuri is in Nederland toonaangevend wanneer het aankomt op de positie van verpleegkundigen. Het ziekenhuis werkt volgens een Shared Governance structuur, wat betekent dat onder andere verpleegkundigen een belangrijke rol hebben in besluitvorming. Het programma Productive Ward past helemaal bij dit principe.


Tanja Giesen, verpleegkundige op de Maag-, Darm- en Leverafdeling mocht als een van de eerste medewerkers met het programma aan de slag. “Productive Ward is simpel gezegd een aanpak waarbij verpleegkundigen zelf de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om werkprocessen op de eigen afdeling beter te organiseren en te structureren.”

Niet storen

Als voorbeeld noemt Tanja het lopen van medicatierondes. “We zagen binnen ons team dat de medicatieronde om 16.00 uur altijd onrustig verliep. Niet prettig voor ons als verpleegkundigen, maar zeker niet voor patiënten. Eerst hebben we in kaart gebracht welke factoren het proces verstoorden, simpelweg door de tijd van de medicatierondes bij te houden en door ‘stoormomenten’ te turven. Wat bleek: het duurde bijna tweeënhalf uur om achttien patiënten van medicijnen te voorzien. In die tijd werden we meer dan dertien keer gestoord: een familielid met een vraag, een collega die hulp nodig heeft, een arts die even iets wil bespreken… Allemaal heel plausibele onderbrekingen, maar het behoeft geen toelichting dat dit de kwaliteit van medicatiezorg niet ten goede komt.”


Alle medewerkers op de afdeling werden uitgedaagd om met oplossingen te komen. De drie beste ideeën testte het team uit. Uiteindelijk kwam er een overduidelijke winnaar uit de bus. “Nu trekt de verpleegkundige die de medicatieronde verzorgt een ‘niet storen’ hesje aan”, vervolgt Tanja. “Hij of zij kan zich volledig concentreren op die taak. Voorheen waren hier twee verpleegkundigen mee bezig. Bijkomend voordeel is de enorme tijdwinst: anderhalf uur per dag.”

Wist je dat…

  • VieCuri al in 2017 – als eerste ziekenhuis in Nederland – een Chief Nurse Officer heeft aangesteld? Haar naam is Nastasja Cornelissen.
  • 19 afdelingen deelnemen aan Productive Ward en dus continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van zorg?
  • alle initiatieven samen gemiddeld genomen al meer dan 21% meer tijd voor directe patiëntenzorg hebben opgeleverd?
  • dit tijd voor betere zorg betekent, maar ook heel veel tijd voor meer persoonlijke aandacht? Even een gesprek over niet-zorg gerelateerde zaken of bijvoorbeeld een extra wandeling.
  • niet alleen patiënten en familieleden de voordelen van Productive Ward ervaren? Ook verpleegkundigen ervaren meer betrokkenheid én regie in hun werk. Dat leidt tot meer werkplezier.

De OR: luisteren en adviseren

Veranderprocessen binnen de zorg moeten gedragen worden door de mensen ‘op de werkvloer’. De Raad van Bestuur laat zich daarom graag, gevraagd en ongevraagd, van advies voorzien door verschillende adviesorganen. Deze adviesorganen zijn allemaal gespecialiseerd in een bepaalde discipline en kijken met andere ogen naar een beleidsvoorstel of beleidswijziging.


Een van deze adviesraden, naast de Cliëntenraad, het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB), de vakbonden en beroepsverenigingen, is de Ondernemingsraad (OR).


De OR behartigt de belangen van iedereen die bij VieCuri werkt en houdt daarbij nadrukkelijk rekening met het belang van de organisatie. Bij het overleg met de Raad van Bestuur is de OR een gelijkwaardige gesprekspartner, die zich richt op het strategisch beleid en de gevolgen daarvan voor personeel en organisatie. De OR levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het creëren van draagvlak bij veranderprocessen.

Meer informatie over wat de OR in 2017 voor VieCuri heeft gedaan en betekend, leest u in het jaardocument.