Topklinische zorg: wat merkt de patiënt hier van?


VieCuri is een zogenaamd topklinisch ziekenhuis en behoort al tien jaar tot de selecte groep Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds voorop te lopen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Als STZ-lid moet je voldoen aan criteria die regelmatig worden getoetst. Van de 88 ziekenhuizen in Nederland, hebben er slechts 27 de STZ-status.

Onlangs kreeg VieCuri voor de komende vijf jaar opnieuw de STZ-status toegekend. Met deze erkenning laten we zien dat we niet ‘zomaar’ een ziekenhuis in de regio zijn. We zijn heel erg trots op deze erkenning.

Opleiding
Clinicus van het jaar

Onderzoek
Ontwikkeling kennis

Topklinische zorg
Streven naar zorg op hoog niveau