Patiënt staat mee aan het roer bij VieCuri

Oncologie loopt voorop in patiëntenparticipatie


Alles sámen doen met de patiënt, dat is waar VieCuri naar streeft. Concreet betekent dit dat patiënten meedenken, meebeslissen en meedoen. Bijvoorbeeld over het verbeteren van de zorg, het uitstippelen van zorgpaden en het maken van beleid. Vooral de afdeling Oncologie is hier heel ver in; niet voor niets is oncologische zorg een belangrijk speerpunt van VieCuri. Naast het toepassen van de nieuwste oncologische behandeltechnieken en een nauwe samenwerking met partners in de regio, is ook patiëntenparticipatie essentieel om de oncologische zorg en het welzijn van mensen met kanker te verbeteren.

Voor VieCuri is het betrekken van patiënten bij zorg- en beleidsontwikkelingen een belangrijk speerpunt. “Onze patiënten hebben heel veel kennis en ervaring”, benadrukt Ward Verkuylen, clustermanager Marketing, Communicatie en Verkoop bij VieCuri. “We doen onszelf, en vooral onze 130.000 patiënten, tekort als we hier niet naar luisteren en geen gebruik van maken. En daarbij: wanneer je consequent naar de patiënt luistert en daar ook actief iets mee doet, komt dit de patiëntenzorg altijd ten goede.”

Luisteren naar de patiënt

“Oncologie loopt binnen VieCuri voorop als het gaat om patiëntenparticipatie. Patiënten denken op diverse manieren mee over hoe de oncologische zorg en de zorgprocessen beter kunnen”, vertelt Marion Titselaar, programmamanager Oncologie bij VieCuri. “Ook helpen ze bij het uitstippelen van beleid. Zo praten patiëntvertegenwoordigers sinds vijf jaar mee in zogeheten tumorwerkgroepen, waarin ook specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners zitten. Overigens is niet iedere patiënt geschikt voor deze rol, of om zitting te nemen in de tumorwerkgroepen. Hij of zij moet niet op zijn mondje zijn gevallen en zijn mening goed en diplomatiek kunnen verwoorden.”

Patiënttevredenheidsonderzoek

“Naast de ‘vaste’ patiëntvertegenwoordigers in de tumorwerkgroepen en de oncologiebeleidscommissie geven patiënten hun mening via de zogeheten focusgroepgesprekken”, legt Titselaar uit. “In feite kun je deze focusgroepgesprekken zien als een patiënttevredenheidsonderzoek, waarbij je meer de diepte in kunt gaan. Met deze gesprekken is VieCuri een voorloper in de ziekenhuiswereld. Vooral omdat we de gesprekken met een vaste frequentie organiseren en omdat we werken vanuit het perspectief van de patiënt.”

Olievlekwerking

De patiëntenparticipatie zoals die vorm heeft gekregen binnen oncologie, wordt de komende jaren verder uitgerold binnen VieCuri. “In dit kader is het belangrijk dat de zorgverleners de patiënt vooral zien als mens, niet alleen als iemand met een zorgvraag”, onderstreept Verkuylen. “Dit gebeurt al steeds meer, maar de komende jaren willen we hierin verdere stappen zetten. Ook moet patiëntenparticipatie verder worden ingebed in de organisatie. Door hier meer menskracht voor vrij te maken en door ambassadeurs op het gebied van patiëntenparticipatie te benoemen. Zo ontstaat een olievlekwerking en wordt ‘samen mét de patiënt’ steeds meer de norm.”

Frans Osther

“We zijn echt gelijkwaardige gesprekspartners.”

Cliëntenraad

"Wij willen de zorg voor u nog beter maken."