JCI reikt tot in de haarvaten van de organisatie


VieCuri ontving in het najaar van 2017 het vooraanstaande keurmerk van Joint Commission International (JCI) voor de kwaliteit en veiligheid van zorg voor patiënten. Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur VieCuri: “Wij zijn enorm verheugd met deze toekenning en we dragen met veel trots het ‘JCI Gold Seal of Approval’.”

De Joint Commission International (JCI) is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Anders dan bij andere kwaliteitskeurmerken draait het bij JCI vooral om de praktische zorg voor de patiënt.


Lees hoe JCI bijdraagt aan betere zorg volgens Chirurgie-verpleegkundige Susan Simons en orthopedisch chirurg Jeroen Nieuwenhuis.

Check, check, dubbelcheck

Susan Simons, verpleegkundige op de afdeling Chirurgie:

“Ik ben nauw betrokken bij de uitwerking van de JCI-normen naar de dagelijkse verpleegkundige praktijk. We hebben enorm veel zaken opgepakt. Niet alleen nieuwe dingen, maar ook zaken die we toch al deden, maar die niet zwart op wit stonden. Zo zorgen we er nu voor dat iedere verpleegkundige die bij een patiënt langsgaat standaard beschikt over bepaalde basisinformatie; wat is de voorgeschiedenis van de patiënt, hoe is zijn nacht verlopen, wat kan hij wel of niet et cetera.


Verder houden we het patiëntendossier nu op een andere manier bij. Voorheen deden alle verpleegkundigen dit onder dezelfde naam, nu gebeurt dit op persoonlijke titel. Hierdoor kun je gerichter overleggen met collega’s en weet je wie je waarop moet aanspreken.


Een ander voorbeeld is dat we vaker de naam en geboortedatum van een patiënt checken. Check, check, dubbelcheck; dat is het credo. Soms lijkt het wat omslachtig en vragen patiënten zich af waarom we alwéér naar hun naam vragen, maar dit soort dingen zijn heel belangrijk voor veilige zorg.”

Kwaliteit hoor je niet te voelen

Jeroen Nieuwenhuis, orthopedisch chirurg:

“Vanuit de medische staf ben ik een van de kartrekkers geweest van dit ‘project’. We hebben verschillende kwaliteitskeurmerken overwogen, maar wilden geen papieren tijger. JCI, is uniek vanwege de ruimte om normen te vertalen naar eigen afspraken.

De impact was enorm: het heeft drie jaar geduurd voor we alle processen hadden herzien. En vergis je niet, dat is nog snel. JCI reikt tot in de haarvaten van de organisatie: het gaat niet alleen over patiëntzorg, maar ook alle secundaire processen, van (toezicht op) verbouwingen tot inkoop en brandveiligheid.

Wat ik zelf heel fijn vind, is dat ik dankzij JCI de patiënt vanuit een bredere scope bekijk en adviseer. Wie zit nu voor me? Heeft de patiënt mantelzorgers die hem kunnen helpen? Hoe ziet zijn financiële plaatje eruit? Even heel praktisch: ik kan wel fysiotherapie voorschrijven, maar als de patiënt dit niet kan betalen, dan schiet hij er niks mee op.

Patiënten merken in de directe benadering gelukkig weinig van JCI. Het klinkt misschien vreemd, maar kwaliteit hoor je niet te voelen. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn.”