Welkom!


In dit jaaroverzicht blikken we terug op het afgelopen jaar. Een terugblik die we onderbouwen met kengetallen en overzichten. Minstens zo graag kijken we in dit overzicht naar de toekomst die voor ons ligt. Zo zijn we dagelijks bezig om de zorg steeds slimmer en efficiënter te organiseren en te digitaliseren. En wat doen we om kwaliteit te borgen binnen VieCuri? Tevens laten we zien hoe we samenwerken in de regio en lichten we toe waarom een fusie met het Laurentius Ziekenhuis Roermond noodzakelijk is. Eén onderwerp hebben alle verhalen gemeenschappelijk: alles draait om de patiënt.

Alles met de patiënt

JCI reikt tot in de haarvaten van de organisatie

VieCuri in cijfers

Topklinische zorg: wat merkt de patiënt hier van?

Samenwerking in
de regio

Verpleegkundigen
aan zet