Fusie VieCuri en Laurentius

noodzakelijk voor goede zorg dichtbij huis


Een fusie die veel voeten in de aarde heeft, maar die voor het publiek niets verandert. Dat is wat VieCuri Medisch Centrum in Venlo / Venray en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond voor ogen hebben.

De zorgvraag in de regio Midden- en Noord-Limburg neemt de komende jaren harder toe dan het landelijk gemiddelde. Dit komt onder andere door de toenemende vergrijzing. Wil je ziekenhuiszorg in deze regio behouden, dan is fuseren noodzakelijk. Dat heeft voor een belangrijk deel met productiecijfers te maken. Verricht je bijvoorbeeld in de ogen van zorgverzekeraars te weinig prostaatkankeroperaties, dan kan dat tot gevolg hebben dat zij dit niet meer betalen en de behandeling uiteindelijk weggehaald wordt. Fuseren levert hogere productieaantallen op. Genoeg om zorgverzekeraars ervan te overtuigen dat artsen de ingreep op een dusdanige manier in de vingers hebben dat een ziekenhuis betrouwbare en goede zorg kan bieden. Voor de patiënt heeft dit als voordeel dat die relatief dicht bij huis geholpen kan worden.

Daarnaast kunnen we alleen aan de groeiende zorgvraag in de regio voldoen als we onze manier van werken fundamenteel veranderen. Dat moet vooral gebeuren met de inzet van ICT, technologie en innovatie. En daar zijn forse investeringen voor nodig. Eén groot ziekenhuis kan die investeringen makkelijker dragen dan twee individuele ziekenhuizen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

De fusie heeft als doel om voor beide ziekenhuizen zowel acute als basis- en specialistische zorg in de regio te houden. Als we niet fuseren, verdwijnt de complexe zorg mogelijk uit deze regio en moeten patiënten op termijn uitwijken naar Nijmegen, Eindhoven, Maastricht of Heerlen.

Het kan betekenen dat patiënten voor een bepaald specialisme verder moeten reizen, maar daar staat dan wel de beste specialist klaar. Want voor specialistische zorg is nu eenmaal bepaalde schaalgrootte en focus nodig. Dit is onder meer een vereiste vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. We bieden zorg ‘dichtbij waar het kan’ en concentreren zorg op één locatie als het moet.

Alle locaties van VieCuri (Venlo, Venray en de regiopoli’s in Panningen, Horst en Reuver) blijven na de fusie bestaan. De locatie Venlo blijft een breed aanbod van klinische, poliklinische en acute zorg (inclusief geboortezorg) aanbieden. De locatie Venray is verouderd en nieuwbouw is noodzakelijk. De plannen voor de nieuwbouw van Venray kunnen niet los gezien worden van de inrichting van de locaties Venlo en Roermond na de fusie.

Wij weten zeker dat in Venray na nieuwbouw een brede polikliniek en diagnostiek blijft. Dat betekent dat patiënten nu en ook in de toekomst, terechtkunnen in Venray bij hun VieCuri-specialist voor alle medisch consulten, onderzoeken of kleine behandelingen. Het gaat bij behandelingen om zorg waarbij geen overnachting (opname) in het ziekenhuis nodig is. Het besluit over het vernieuwen van de operatiekamers (OK) en de kliniek (voor overnachtingen) moeten we nog nemen en hangt samen met de organisatie-inrichting van het gefuseerde ziekenhuis. Hierbij worden natuurlijk de belangen van patiënten, maar ook de financiële aspecten meegenomen.

In eerste instantie zal de fusie een bestuurlijke fusie zijn, waarbij beide ziekenhuizen onder één bestuur komen te vallen. Wij hebben de ambitie eind 2019 het definitieve fusiebesluit te nemen, maar dat zou best langer kunnen duren. Het is een complex proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden. De inrichting van de locatieprofielen, dus wat doen we waar, duurt zo’n vijf jaar. Voor de locatie Venray treffen we onderhoudsmaatregelen zodat de locatie tot 2023 gehandhaafd kan blijven. Tegen die tijd willen we voor alle locaties een duidelijk beeld hebben. Rond 2025 is de fusie organisatorisch helemaal afgerond en merkt de patiënt dat ook.