eHealth

zorg van de toekomst


De overheid stimuleert de inzet van digitale zorg om enerzijds aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoende en anderzijds de zorgkosten terug te dringen. Willen we zorg betaalbaar houden in een samenleving die vergrijst, dan is dit noodzakelijk.


We werken bij VieCuri met allerlei vormen van digitale zorg, zoals informatie-apps, videoconsulten en digitale vraagbaken. Nu al kunnen onze patiënten gegevens uit hun eigen medisch dossier inzien in MijnVieCuri. Ook hebben we de VieCuri Behandelapp die de patiënt helpt bij diverse behandelingen. Digitale zorg is niet voor elke zorgvraag en elke patiënt geschikt. Vooralsnog geldt hierbij: digitale zorg als het kan, op papier als het moet.

Het Matinee van 27 mei jongstleden stond in het teken van digitalisering van de zorg. In het filmpje is te zien welke middelen al worden toegepast.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Patiënt Marie-Christine Hulsbeck over MijnVieCuri:

‘Ik lees mijn uitslagen altijd even terug in MijnVieCuri’

Ontwikkeling digitale zorg

Ken je de VieCuri Behandelapp al?

Meer eHealth-voorbeelden